Blanketter och dokument

Här får du tillgång till blanketter och dokument. Använd textrutan nedan för att söka. Du kan också välja en kategori. För att komma till e-tjänster klickar du på länken "Självservice" uppe till höger eller länkarna under "Vad vill du göra?"

Sök för att hitta blanketter och dokument

 • Kommun och politik

 • Granskningsrapport Polaris -16.pdf
 • Granskningsrapport SKAB -16.pdf
 • Granskningsrapport Skebo -16.pdf
 • Granskningsrapport Skebuss -16.pdf
 • Granskningsrapport Skellefteå museum 2016.pdf
 • Granskningsrapport Skellefteå Science City -16.pdf
 • Granskningsrapport Skeå Airport -16.pdf
 • Granskningsrapport SSAB -16.pdf
 • Granskningsredogörelse - Ägarstyrning och ägardialog inom SSAB-koncernen 2016.pdf
 • Granskningsredogörelse förändrad strategisk inriktning SKAB -16.pdf
 • Granskningsredogörelse GG SKAB -16.pdf
 • Granskningsredogörelse GG SSAB 2016.pdf
 • Granskningsredogörelse Polaris 2016.pdf
 • Granskningsredogörelse Skebo 2016.pdf
 • Granskningsredogörelse Skellefteå Airport 2016.pdf
 • Granskningsredogörelse Skellefteå Buss 2016.pdf
 • Granskningsredogörelse Skellefteå Museum AB 2016.pdf
 • Granskningsredogörelse Skellefteå Science City 2016.pdf
 • Kostpolitiskt program.pdf
 • Rapport Ansvarsutövande Skellefteå 2016.pdf
 • Rapport attraktiv arbetsgivare Skeå -16.pdf
 • Rapport e-förvaltning molntjänster Skeå -16.pdf
 • Rapport intern kontroll Skeå -16.pdf
 • Rapport konsumentvägledning Skeå -16.pdf
 • Rapport planering av nytt kulturhus Skeå -16.pdf
 • Rapport SCB medborgarundersökning 2014.pdf
 • Rapport validering av kompetens Skellefteå -16.pdf
 • Revisionsrapport missbruksvård Skellefteå -16.pdf
 • Revisionsrapport multisjuka äldre Skellefteå -16.pdf
 • Skrivelse ansvarsutövande Skeå -16.pdf
 • Skrivelse attraktiv arbetsgivare Skeå -16.pdf
 • Skrivelse e-förvaltning molntjänster Skeå -16.pdf
 • Skrivelse intern kontroll Skeå -16.pdf
 • Skrivelse konsumentvägledning Skeå -16.pdf
 • Tillgänglighet

 • Ett Skellefteå för alla
 • Ett Skellefteå för alla - kortversion
 • Ett Skellefteå för alla – sammanställning av nämndernas uppföljning 2012 samt planering 2013-2014
 • Om Skellefteå

 • 2030 bilaga 1:Mått och uppföljning
 • 2030 bilaga 2: Bakgrund, process och analys
 • 2030 bilaga 3: Remissredogörelse
 • 2030 bilaga 4: Koppling till resultat av invanardialog 2014
 • 2030 bilaga 5: Koppling till regionala, nationella och europeiska utvecklingsstrategier
 • A presentation about Skellefteå
 • Befolkningprognos 2010 - 2020
 • Borgmästare
 • Fakta om Skellefteå 2012
 • Kartportalen
 • Kort information om Skellefteå
 • Mina sidor
 • Minoritetsspråk - riktad till minoriteterna - jiddisch
 • Presentation of 2030
 • Skellefteå Municipal fact 2014
 • Utvecklingsstrategi för Skellefteå 2030
 • Manualer, handledningar, policys

 • Blankettsvenska
 • Checklista tonalitet.pdf
 • E-strategi - 2013
 • Flaggningspolicy Skellefteå kommun.pdf
 • Internationell strategi Skellefteå kommun.pdf
 • Klotterpolicy
 • Kortversion kostpolitiskt program äldreomsorgen
 • Kostpolitiskt program skola förskola
 • Nå fram med dina pressmeddelanden
 • Näringslivspolitiska programmet 2019-2022
 • Policy mångkulturellt Skellefteå
 • Skellefteå kommuns grafiska gemenskap
 • Skellefteå kommuns processarkitektur
 • Strategi barn och ungdom
 • Tonalitetsguide
 • Åtgärdsplan arbetsmiljö 200615.pdf
 • Undersökningar och mätningar

 • Analys av Skellefteå kommun - kommunkompassen
 • Läsarundersökning av Skellefteå-tidningen 2011
 • Medarbetarundersökning - 2008
 • Medarbetarundersökning - 2010
 • Medarbetarundersökning - 2012
 • Rapport "Information till alla" 2016
 • Sammanställning "Information till alla" 2014
 • Sammanställning "Information till alla" 2015
 • Sammanställning "Information till alla" 2016
 • SCB medborgarundersökning 2014
 • SCB medborgarundersökning 2015
 • SCB:s medborgarundersökning - 2013
 • Sotningsavdelningens kundenkät 2012
 • Undersökning om hur invånarna tycker att gator och parker sköts i Skellefteå
 • Tidningar

 • Skelleftea-tidningen nr 4 - 2014.pdf
 • Skellefteå-tidningen nr 1 - 2010
 • Skellefteå-tidningen nr 1 - 2011
 • Skellefteå-tidningen nr 1 - 2012
 • Skellefteå-tidningen nr 1 - 2013
 • Skellefteå-tidningen nr 1 - 2014
 • Skellefteå-tidningen nr 2 - 2010
 • Skellefteå-tidningen nr 2 - 2011
 • Skellefteå-tidningen nr 2 - 2012
 • Skellefteå-tidningen nr 2 - 2013
 • Skellefteå-tidningen nr 2 2014
 • Skellefteå-tidningen nr 3 - 2010
 • Skellefteå-tidningen nr 3 - 2011
 • Skellefteå-tidningen nr 3 - 2012 (specialnummer)
 • Skellefteå-tidningen nr 3 - 2013
 • Skellefteå-tidningen nr 3 - 2014.pdf
 • Skellefteå-tidningen nr 4 - 2010
 • Skellefteå-tidningen nr 4 - 2011
 • Skellefteå-tidningen nr 4 - 2012
 • Skellefteå-tidningen nr 4 - 2013
 • Autogiro, ekonomi

 • Årsredovisning 2016.pdf
 • Budget - 2008
 • Budget - 2009
 • Budget - 2011
 • Budget - 2014
 • Budget och plan 2017-2021.pdf
 • Budget och plan 2018-2022 efter KF 12 december.pdf
 • Budget och plan 2019-2023 efter KF 18 december.pdf
 • Budget och plan 2020-2024 till kommunfullmäktige
 • E-faktura
 • Skicka e-faktura till Skellefteå kommun
 • Årsbudget 2015 exkl bolag
 • Årsbudget 2016 Skellefteå kommun
 • Årsredovisning - 2008
 • Årsredovisning - 2009
 • Årsredovisning - 2010
 • Årsredovisning - 2011
 • Årsredovisning - 2012
 • Årsredovisning 2007
 • Årsredovisning 2013
 • Årsredovisning 2015.PDF
 • Årsredovisning 2018
 • Lokala föreskrifter

 • Lokala ordningsföreskrifter
 • Ramverk för arbetet med processer 1.1.pdf
 • Styrkort

 • Styrkort 2015
 • Styrkort Kommunfullmäktige och nämnderna - 2014
 • Styrkort Kommunfullmäktige och nämnderna- 2013
 • Vigsel

 • Anmäla makars namn (Skatteverket)
 • Ansöka om hindersprövning (Skatteverkets blankett)
 • Personuppgifter

 • Godkänna att namn och bild publiceras på Skellefteå kommuns webbplats
 • Registrera förtroendevalda ledamöter och ersättare
 • Arbeta

 • Anställningsbekräftelse Tidrapport Timlön T3
 • Arbeta inom Stöd och service.pdf
 • Att arbeta på avdelningen Stöd och service - lättläst svenska. Informationsblad
 • Lokalt samverkansavtal
 • Närvarorapport KomPaRe, ISA, KAM
 • Skellefteå kommun som arbetsgivare
 • Söka jobb
 • Granskningar och rapporter

 • Delårsrapport april 2013
 • Delårsrapport april 2015
 • Delårsrapport april 2016, Skellefteå kommun.pdf
 • Delårsrapport april 2017, Skellefteå kommun.pdf
 • Delårsrapport april 2018
 • Delårsrapport april 2019, Skellefteå kommun.pdf
 • Delårsrapport aug 2015, Skellefteå kommun.pdf
 • Delårsrapport augusti 2011
 • Delårsrapport augusti 2011
 • Delårsrapport augusti 2012
 • Delårsrapport augusti 2013
 • Delårsrapport augusti 2016, Skellefteå kommun.pdf
 • Delårsrapport augusti 2017, Skellefteå kommun.pdf
 • Delårsrapport augusti 2018, Skellefteå kommun.pdf
 • Delårsrapport augusti 2019, Skellefteå kommun.pdf
 • Delåsrapport april 2012
 • Granskingsrapport SSAB 2012
 • Granskning av delårsrapport 2011
 • Granskningsrapport Blaikenvind 2012
 • Granskningsrapport NEKAB 2011
 • Granskningsrapport NEKAB 2012
 • Granskningsrapport Polaris 2011
 • Granskningsrapport Polaris 2012
 • Granskningsrapport Skebo 2011
 • Granskningsrapport Skelleftebuss 2011
 • Granskningsrapport Skelleftebuss 2012
 • Granskningsrapport Skellefteå City Airport 2011
 • Granskningsrapport Skellefteå City Airport 2012
 • Granskningsrapport Skellefteå Kraft 2011
 • Granskningsrapport Skellefteå Kraft 2012
 • Granskningsrapport Skellefteå museum 2012
 • Granskningsrapport SSAB 2011
 • Granskningsredogörelse Blaikenvind Skellefteå Kraft 2011
 • Granskningsredogörelse Energihandel 2012
 • Granskningsredogörelse NEKAB 2011
 • Granskningsredogörelse NEKAB 2012
 • Granskningsredogörelse Polaris 11.pdf
 • Granskningsredogörelse Skebo 2011
 • Granskningsredogörelse SkeboPolaris 2012
 • Granskningsredogörelse Skelleftebuss 2011
 • Granskningsredogörelse Skelleftebuss 2012
 • Granskningsredogörelse Skellefteå Airport 2011
 • Granskningsredogörelse Skellefteå Airport 2012
 • Granskningsredogörelse Skellefteå museum 2012
 • Granskningsredogörelse SSAB 2011
 • Granskningsredogörelse SSAB 2012
 • Integrationsstrategi
 • Kommunen på Facebook - 2014
 • Laglighetsprövning av kommunalt beslut
 • Lupp slutrapport_190410.pdf
 • Program utvecklingsarbete nationella minoriteter 2019-2022 beslutat.pdf
 • Rapport effektiv bygglov Skellefteå
 • Rapport rivningskostnader Scharins
 • Revisionsrapport avfallshantering 2011
 • Skellefteå kommuns årsredovisning 2017
 • Slutrapport för projektet hållbar jämställdshet (med åtta bilagor)
 • Utvecklingsarbete för nationella minoriteter 2019-2022, finska
 • Utvecklingsarbete för nationella minoriteter 2019-2022, Jiddisch (hebreiskt alfabet)
 • Utvecklingsarbete för nationella minoriteter 2019-2022, Jiddisch (latinskt alfabet)
 • Utvecklingsarbete för nationella minoriteter 2019-2022, nordsamiska
 • Utvecklingsarbete för nationella minoriteter 2019-2022, romani
 • Utvecklingsarbete för nationella minoriteter 2019-2022, översättning Meänkieli
 • Verksamhetsberättelse tekniska nämnden (inkl räddningstjänsten och tekniska kontoret) 2012
 • Årsredovisning 2019
 • Kommunrevision

 • Granskning av det förebyggande arbetet med att begränsa risker för korruption och oegentligheter 2014
 • Granskning av årsredovisningen 2012
 • granskning av övergripande ansvarsutövande Skellefteå och Norsjö
 • Granskningsrapport NEKAB 2013
 • Granskningsrapport NEKAB 2014
 • Granskningsrapport Polaris 2013
 • Granskningsrapport Polaris 2014
 • Granskningsrapport Polaris 2015
 • Granskningsrapport Science City 2015
 • Granskningsrapport Skebo 2013
 • Granskningsrapport Skebo 2014
 • Granskningsrapport Skebo 2015
 • Granskningsrapport Skelleftebuss 2013
 • Granskningsrapport Skelleftebuss 2014
 • Granskningsrapport Skelleftebuss 2015
 • Granskningsrapport Skellefteå Airport 2013
 • Granskningsrapport Skellefteå Airport 2014
 • Granskningsrapport Skellefteå Airport 2015
 • Granskningsrapport Skellefteå Kraft 2013
 • Granskningsrapport Skellefteå Kraft 2014
 • Granskningsrapport Skellefteå kraft 2015
 • Granskningsrapport Skellefteå museum 2013
 • Granskningsrapport Skellefteå museum 2014
 • Granskningsrapport Skellefteå museum 2015
 • Granskningsrapport Skellefteå Stadshus 2015
 • Granskningsrapport SSAB 2013
 • Granskningsrapport SSAB 2014
 • Granskningsredogörelse Blaikenvind 2012
 • Granskningsredogörelse för Skebo 2015
 • Granskningsredogörelse NEKAB 2013
 • Granskningsredogörelse NEKAB 2014
 • Granskningsredogörelse Polaris 2013
 • Granskningsredogörelse Polaris 2015
 • Granskningsredogörelse Science City 2015
 • Granskningsredogörelse Skebo 2013
 • Granskningsredogörelse Skelleftebuss 2013
 • Granskningsredogörelse Skellefteå Airport 2013
 • Granskningsredogörelse Skellefteå Airport 2015
 • Granskningsredogörelse Skellefteå buss 2015
 • Granskningsredogörelse Skellefteå Kraft 2013
 • Granskningsredogörelse Skellefteå Kraft 2015
 • Granskningsredogörelse Skellefteå museum 2013
 • Granskningsredogörelse Skellefteå museum 2014
 • Granskningsredogörelse Skellefteå museum 2015
 • Granskningsredogörelse Skellefteå Stadshus AB, SSAB, 2015
 • Granskningsredogörelse SSAB 2013
 • Rapport - Föreningsbidrag 2013
 • Rapport 1a linjens chefer soc - uppföljning 2014
 • Rapport 80 000 invånare Skeå år 2013
 • Rapport ansvarsutövande barn- och grundskolenämnden 2015
 • Rapport ansvarsutövande bygg- och miljönämnden 2015
 • Rapport ansvarsutövande Bygg-och miljönämnden 2014
 • Rapport ansvarsutövande Fritidsnämnden 2014
 • Rapport ansvarsutövande fritidsnämnden 2015
 • Rapport ansvarsutövande gymnasienämnden 2015
 • Rapport ansvarsutövande konsumentnämnden 2015
 • Rapport ansvarsutövande kulturnämnden 2015
 • Rapport ansvarsutövande nämnden för support och lokaler 2015
 • Rapport ansvarsutövande personalnämnden 2015
 • Rapport ansvarsutövande tekniska nämnden 2015
 • Rapport anvarsutövande socialnämnden 2015
 • Rapport Barn- och grundskolenämnden Skellefteå 2014
 • Rapport barn- ovh grundskolenämnden 2013
 • Rapport biogas 2013
 • Rapport Bokslutsprocessen 2014
 • Rapport Budgetprocess för investeringar 2015
 • Rapport bygg- och miljönämnden 2013
 • Rapport Demokratiberedningen 2013
 • Rapport familjehem 2013
 • Rapport fastighetsnämnden 2011
 • Rapport framtidens äldreomsorg 2015
 • Rapport fritidsnämnden 2013
 • Rapport Gemensam nämnd för drift av personalsystem
 • Rapport Gemensam nämnd för drift av personalsystem 2013
 • Rapport Gemensamma nämnder 2015
 • Rapport Gemensamöverförmyndarnämnd 2013
 • Rapport Gymnasienämnden 2013
 • Rapport gymnasienämnden 2014
 • Rapport gymnasieskolans programutbud 2014
 • Rapport Hemsjukvård 2015
 • Rapport Integrationsarbete 2015
 • Rapport Kommunstyrelsen 2013
 • Rapport Kommunstyrelsen 2014
 • Rapport kommunstyrelsens uppsikt 2015
 • Rapport kompetensförsörjning 2013
 • Rapport Konsumentnämnden 2013
 • Rapport Konsumentnämnden 2014
 • Rapport kulturnämnden 2011
 • Rapport Kulturnämnden 2013
 • Rapport kulturnämnden 2014
 • Rapport Lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet 2015
 • Rapport lärarnas arbetsmiljö 2014
 • Rapport medfinansiering av evenemang 2014
 • Rapport Nämnden för support och lokaler 2013
 • Rapport Nämnden för support och lokaler 2014
 • Rapport oegentligheter 2013
 • Rapport Personalnämnden 2013
 • Rapport personalnämnden 2014
 • Rapport rektorns ledarskap 2013
 • Rapport serviceförklaringar 2015
 • Rapport social miljö för äldre 2015
 • Rapport socialnämnden 2013
 • Rapport socialnämnden 2014
 • Rapport statsbidrag flyktingmottagande 2015
 • Rapport Strategisk lokalförsörjning 2014
 • Rapport Tekniska nämnden 2013
 • Rapport tekniska nämnden 2014
 • Rapport upphandling 2014
 • Rapport överförmyndarnämnden 2014
 • Rapport övergripande ansvarsutövande kommunstyrelsen 2015
 • Revisionsrapport - skrivelse avtalshantering 2011
 • Revisionsrapport - skrivelse kommunstyrelsen 2012
 • Revisionsrapport ansvarsutövande 2011
 • Revisionsrapport ansvarsutövande 2012
 • Revisionsrapport barn- och grundskolenämnden 2011
 • Revisionsrapport barn- och grundskolenämnden 2012
 • Revisionsrapport barnkonventionen 2012
 • Revisionsrapport bygg- och miljönämnden 2011
 • Revisionsrapport bygg- och miljönämnden 2012
 • Revisionsrapport demokratiberedningen 2011
 • Revisionsrapport demokratiberedningen 2012
 • Revisionsrapport elevhälsan 2012
 • Revisionsrapport extern informationsverksamhet 2011
 • Revisionsrapport fastigheter för extern uthyrning 2011
 • Revisionsrapport fastighetsnämnden 2012
 • Revisionsrapport fritidsnämnden 2011
 • Revisionsrapport fritidsnämnden 2012
 • Revisionsrapport för barn och unga som far illa 2012
 • Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2012
 • Revisionsrapport gymnasienämnden 2011
 • Revisionsrapport kommunstyrelsen 2011
 • Revisionsrapport kommunstyrelsen 2012
 • Revisionsrapport konsumentnämnden 2011
 • Revisionsrapport konsumentnämnden 2012
 • Revisionsrapport kulturnämnden 2012
 • Revisionsrapport kundtjänst 2012
 • Revisionsrapport lönehantering 2012
 • Revisionsrapport medborgarinflytande 2011
 • Revisionsrapport momshantering 2011
 • Revisionsrapport personalnämnden 2011
 • Revisionsrapport personalnämnden 2012
 • Revisionsrapport snöröjning 2012
 • Revisionsrapport socialnämnden 2011
 • Revisionsrapport socialnämnden 2012
 • Revisionsrapport socialnämndens kvalitetssystem 2012
 • Revisionsrapport tekniska nämnden 2011
 • Revisionsrapport tekniska nämnden 2012
 • Revisionsrapport ungdomsfullmäktige 2011
 • Revisionsrapport utveckling/tillväxt 2012
 • Revisionsrapport årsredovisning 2011
 • Revisionsrapport överförmyndare
 • Revisionsrapport: God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
 • Risk- och sårbarhetsanalys 2011
 • Skrivelse - gemensam nämnd för drift av personalsystem
 • Skrivelse - god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 2012
 • Skrivelse - granskning av externa fastigheter för uthyrning 2012
 • Skrivelse 1a linjens chefer socialkontoret 2014
 • Skrivelse 80 000 invvånare 2013
 • Skrivelse ansvarsutövande 2015
 • Skrivelse barn- och grundskolenämnden 2011
 • Skrivelse barnkonventionen 2012
 • Skrivelse biogas 2013
 • Skrivelse bokslutsprocessen 2014
 • Skrivelse budgetprocess investeringar 2015
 • Skrivelse bygg- och miljönämnden 2011
 • Skrivelse demokratiberedning 2011
 • Skrivelse demokratiberedning 2012
 • Skrivelse effektiv bygglov
 • Skrivelse elevhälsan 2012
 • Skrivelse familjehem 2013
 • Skrivelse fastighetsnämnden
 • Skrivelse framtidens äldreomsorg 2015
 • Skrivelse fritidsnämnden 2011
 • Skrivelse förebyggande insatser EKO - bisysslor 2014
 • Skrivelse föreningsbidrag 2013
 • Skrivelse gemensam överförmyndarnämnd 2011
 • Skrivelse gemensamma nämnder 2015
 • Skrivelse gymnasienämnden 2011
 • Skrivelse gymnasiets programutbud 2014
 • Skrivelse hemsjukvård 2015
 • Skrivelse informationsverksamhet 2011
 • Skrivelse integrationsarbete 2015
 • Skrivelse kommunstyrelsen 2011
 • Skrivelse kommunstyrelsen 2013
 • Skrivelse kommunstyrelsen och nämnderna AU 2014
 • Skrivelse kompetensförsörjning 2013
 • Skrivelse konsumentnämnden 2011
 • Skrivelse kulturnämnden
 • Skrivelse kundtjänst 2011
 • Skrivelse lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet 2015
 • Skrivelse lokalförsörjning 2014
 • Skrivelse lärarnas arbetsmiljö Skeå -14.pdf
 • Skrivelse lönehantering 2012
 • Skrivelse medborgarinflytande 2011
 • Skrivelse medfinansiering evenemang 2014
 • Skrivelse missbruksvård Skeå -16.pdf
 • Skrivelse momshantering 2011
 • Skrivelse oegentligheter etapp 1 2013
 • Skrivelse personalnämnden 2011
 • Skrivelse planering kulturhus Skeå -16.pdf
 • Skrivelse rektorns ledarskap 2013
 • Skrivelse samverkan barn och unga som far illa 2012
 • Skrivelse serviceförklaringar 2015
 • Skrivelse snöröjning 2012
 • Skrivelse social miljö för äldre 2015
 • Skrivelse socialnämnden 2011
 • Skrivelse socialnämnden kvalitetsledningssystem 2012
 • Skrivelse statsbidrag flyktingmottagande 2015
 • Skrivelse tekniska nämnden 2011
 • Skrivelse ungdomsfullmäktige 2011
 • Skrivelse upphandling och inköp 2014
 • Skrivelse utveckling/tillväxt 2012
 • Skrivelse validering av kompetens Skeå -16.pdf
 • Skrivelse vård av multisjuka äldre
 • Skrivelse årsredovisning 2011
 • Skrivelse årsredovisning 2012
 • Årlig granskning av socialnämndens stiftelser 2011
 • Årlig granskning av socialnämndens stiftelser 2012
 • Övertagande av hemsjukvård bilaga 2 2015
 • Kris och säkerhet

 • Bilaga till krisinformationsplan 2011
 • Handlingsprogram skydd mot olyckor 2005-2006
 • Insatsplan för Air Liquide
 • Kommunens plan för räddningsinsats för Air Liquide
 • Kommunens plan för räddningsinsats för industriområdet Boliden
 • Kommunens plan för räddningsinsats Oljehamnen
 • Kommunens plan för räddningsinsats, Air liquide
 • Kommunens plan för räddningsinsatser Hydrauto
 • Kommunens plan för räddningsinsatser på Rönnskärsverken
 • Kommunens räddningsplan för Boliden Mineral 2013
 • Krishantering för Skellefteås dricksvatten 2011 (Cryptosporidium)
 • Krisinformationsplan 2011-2014
 • Krisledningsplan
 • Krisledningsplan
 • Krisledningsplan 2011
 • Medieannlys av Cryptosporidiumutbrottet
 • Om larmet går på Rönnskär
 • Plan för Skellefteå kommuns hantering av extraordinära händelser
 • Övrigt

 • Bredbandsstrategi del 1 - målsättningar och åtgärder
 • Bredbandsstrategi del 2 - förutsättningar
 • Framtidsdagarna 2016 ekonomi
 • Framtidsdagarna 2016 mål och mått
 • Framtidsdagarna 2016 omvärldsanalys
 • Framtidsdagen 2017, dokumentation Workshop, Kairos Future.pdf
 • Framtidsdagen 2017, Drömsamhället 2016, Cristina Lazaro Morales.pdf
 • Framtidsdagen 2017, Introduktion och uppföljning 2030, Tomas Marklund, Kristina Sundin Jonsson och Krister Gustafsson.pdf
 • Framtidsdagen 2017, Smartare välfärd, Åsa Zetterberg.pdf
 • Framtidsdagen 2017, Trendkort, Kairos Future.pdf
 • Ladda ner appen "Mitt Skellefteå" (Android)
 • Mätta magar för lärorika dagar
 • Organisation

 • Fritidskontoret organisationsskiss
 • Intyg om förlorad arbetsinkomst - förtroendevald
 • Nämndsmål och övergripande mål 2019
 • Reseräkning för förtroendevalda
 • Vad är en bra politiker 2030.pdf

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-04-10