Blanketter och dokument

Här får du tillgång till blanketter och dokument. Använd textrutan nedan för att söka. Du kan också välja en kategori. För att komma till e-tjänster klickar du på länken "Självservice" uppe till höger eller länkarna under "Vad vill du göra?"

Sök för att hitta blanketter och dokument

 • Näringsliv och företagande

 • Servering och försäljning

 • Anmäla upphörande av serveringstillstånd
 • Anmälan av lokal vid catering
 • Anmälan e-cigaretter
 • Anmälan folköl blankett
 • Anmälan för att krydda spritdryck
 • Anmälan och ändring av nuvarande serveringstillstånd
 • Anmälan och ändring av serveringsansvariga personer
 • Anmälan om provsmakning till allmänheten
 • Anmälan om provsmakning till allmänheten för tillverkare
 • Anmälan om ändring i tillstånd för tobaksförsäljning
 • Anmälan upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror
 • Ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
 • Ansökan om gemensamt serveringsutrymme
 • Ansökan om provsmakning som partihandlare och tillverkare
 • Ansökan om tillstånd för alkoholservering (inkl bilaga)
 • Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak Partihandel
 • Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak, detaljhandel
 • Anvisning för restaurangrapportering
 • Bilaga finansieringsplan (ansökan om tobakstillstånd)
 • E-cig Egenkontrollprogram
 • Registrering av livsmedelsanläggning
 • Hygien och undervisningslokal

 • Egenkontroll - hälsoskydd (information och checklista)
 • Hygienlokal - anmälan av hygienlokal och undervisningslokal
 • Miljö och hälsoskydd

 • Anmälan om fettavskiljare, blankett
 • Ansökan om dispens för fettavskiljare
 • Förorenat område - anmälan om efterbehandling
 • Kemikalier - vägledning för att fylla i redovisningblankett
 • Kemikalier - Rapport om kemikaliekartläggning av särskilt farliga ämnen
 • Kemikalier - redovisningsblankett för kartläggning
 • Kvicksliverförorenade avloppsrör - anmälan om sanering eller utbyte
 • Miljöfarlig verksamhet - anmälan
 • PCB - anmälan om sanering av fogmassor
 • PCB - Slutrapportering efter sanering av PCB (word)
 • PCB - Åtgärdsplan
 • PCB Inventeringsprotokoll (word)
 • Riktlinjer för fettavskiljare
 • Riktlinjer för oljeavskiljare
 • Gata och mark

 • Rapportera in lägenhetsnummer i flerbostadshus
 • Upphandling

 • Söka upphandling och avtal
 • Feriepraktik

 • Ansökan om slutbetalning av bidrag
 • Ansökan om utbetalning i förskott
 • Redovisning av ferieverksamheten

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-04-10