Blanketter och dokument

Här får du tillgång till blanketter och dokument. Använd textrutan nedan för att söka. Du kan också välja en kategori. För att komma till e-tjänster klickar du på länken "Självservice" uppe till höger eller länkarna under "Vad vill du göra?"

Sök för att hitta blanketter och dokument

 • Fritid, föreningar och kultur

 • Skelleftea_fiskeparm_ENG_KLAR_uppd200907_s.pdf
 • Evenemangsstrategi 2020-2023
 • Bidrag, stöd och stipendium

 • Ansöka bidrag till förening
 • Ansökan förenings- och verksamhetsutveckling
 • Ansökan om arbetsstipendium
 • Ansökan om bidrag till enstaka arrangemang
 • Ansökan om bidrag till julgran eller annan julutsmyckning
 • Ansökan om bidrag till trädgårdsförening eller biodlare
 • Ansökan om idrottsstipendium
 • Ansökan om ungdomsledarstipendium
 • Ansökan om utvecklingsbidrag
 • Fritidsnämndens bidragsnormer
 • Fritidsnämndens bidragsnormer 2020
 • Kulturnämnens bidragsnormer
 • Kulturstipendium egen ansökan
 • Kulturstipendium nominering för annans räkning
 • Närvarokort - kommunalt aktivitetsstöd för ungdoms och funktionsnedsättningsföreningar
 • Redovisning av beviljat bidrag
 • Ungdomskulturstipendium (egen ansökan)
 • Ungdomskulturstipendium nominering för annans räkning
 • Tillstånd

 • Ansöka om att bli en godkänd allmän samlingslokal för erhållande av årligt bidrag
 • Ansökan registrering för lotteri
 • Lotteriredovisning
 • Lokaler

 • Ansökan om säsongsbokning av idrottshall
 • Boka gymnastikhall
 • Bokningsförfrågan lokaler
 • Aktiviteter

 • Boka aktiviteter Burträsk badhus
 • Boka aktiviteter Byske badhus
 • Boka gruppträning på Eddahallen
 • Broschyr kustrutten
 • Broschyr MTB-bana på Vitberget
 • Karta över naturstigen i upplevelseskogen
 • Program för ForskarFredag
 • Kultur och bibliotek

 • Boka dator på stadsbiblioteket
 • Boka och låna om böcker
 • Kulturplan 2012-2015 inkl bilagor.pdf
 • Låna e-bok
 • Återlämning av konst som tillhör Skellefteå kommun
 • Camping

 • Boka boende Byske havsbad
 • Boka boende Skellefteå camping
 • Broschyr vår- och sommarrutten
 • Fritid, fiske och friluftsliv

 • Broschyr laxdalsrutten
 • Broschyr över Inlandsrutten
 • Fishing in the city of Skellefteå
 • Fiskeguide för Burträsk
 • Fisketips kring Bureå
 • Fisketips kring Byske
 • Fisketips kring centrala Skellefteå
 • Fisketips kring Kåge
 • Guldrutten - broschyr
 • Historiska rutten broschyr
 • Rapportering fiskevård och fiskeaktiviteter inom kommunen
 • SMS-tjänst skidspår
 • Vitberget utvecklingsområden
 • Föreningar

 • Bidragsansökan för resurser till utveckling av föreningslivet
 • Bidragsansökan investeringsbidrag
 • Bidragsansökan till inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända
 • Föreningsregister, uppdatera uppgifter, söka bidrag
 • Starta en förening
 • Söka förening

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-04-10