Koppling till varumärket

Tonaliteten stärker vår position.

När vi har tagit fram tonaliteten har en av huvudfrågorna varit hur en kommun som är ”bästa möjliga miljö för barns utveckling” egentligen borde låta. Det handlar alltså inte om att säga det rakt ut, utan om att visa det i hur vi skriver.

Vi tänkte för det första att vi måste hitta vad Skellefteå kommun faktiskt kan vara bäst på. Det kanske är så att det finns fler möjligheter till karriär i storstan, men å andra sidan har vi närheten till skolor och till de som faktiskt tar beslut i kommunen. Det vill vi visa. Tonaliteten skapar en känsla av närheten, tryggheten och tron på framtiden.

 

”Bästa möjliga miljö för barns utveckling”

Skellefteå kommuns position

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-01-04