Kreativa noder på landsbygden

Spelutveckling och kreativa noder på landsbygden

För att stärka befintliga företagare på landsbygden samt öka attraktiviteten för nya företag att etablera sig utanför centralorterna behövs nya typer av nätverk, mötesplatser och arbetsmetoder. Med det som bakgrund genomfördes under våren 2017 en förstudie om spelutveckling och kreativa noder på landsbygden i Skellefteå kommun.

Studiens fokus var att:

  • undersöka förutsättningar för mötesplatser mellan glesbygdsföretag inom de kulturella och kreativa näringarna och spelindustrin
  • undersöka förutsättningar för mobila spelutvecklingslab
  • identifiera verksamheter som vill delta ett framtida genomförandeprojekt och sätta de gemensamma ramarna för projektet.

Här kan du läsa mer om projektets bakgrund, genomförande och måluppfyllelse

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling       leader-projekt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-05