kuturhuset

Aktuellt

Kulturhuset beräknas vara klart för inflytt våren 2021. Här kan du läsa om vad som händer i projektet just nu.

November och december 2018:

  • Bygget av kulturhuset att startat. Inledningsvis grävs en stor grop på byggområdets södra del för att ge plats åt hotellets grund och källarvåning. 


Oktober 2018:

  • Lördagen den 20 oktober togs det första officiella spadtaget.
  • Parallellt med byggprojektet pågår ett arbeta med att förbereda uppstarten av det framtida driftbolaget, precisera kulturhusets identitet och vad det ska erbjuda samt förbereda verksamheterna som ska flytta in i huset (Västerbottensteatern, Stadsbiblioteket, Skellefteå konsthall och museum Anna Nordlander, MAN).