Om projektet

I Skellefteås utveckling och väg till målet om 80 000 invånare år 2030 har kulturen en given plats. Projektet startade 2012 med en utredning kring placering, innehåll, huvudmannaskap och finansiering av ett nytt kulturhus. Projektet är nu inne i en genomförandefas där planeringen av kulturhusets innehåll intensifieras och byggprocessen startat.

Detta händer just nu i projektet

Projektet är nu inne i en genomförandefas där planeringen av kulturhusets innehåll intensifieras och byggprocessen startar.

Nu handlar arbetet bland annat om att förbereda uppstarten av det framtida driftbolaget, precisera kulturhusets identitet och vad det ska erbjuda samt förbereda kärnverksamheterna (Västerbottensteatern, Stadsbiblioteket, Skellefteå konsthall och MAN – museum Anna Nordlander) inför den kommande flytten. Syftet är att säkerställa att inriktningen och ambitionen som tagits i kommunfullmäktige om kulturhuset genomförs för att skapa en lyckad lansering.

Det nordiska byggföretaget HENT Sverige AB har uppdraget att bygga kulturhuset inklusive hotellet. Företaget har den kompetens som krävs för uppdraget och lång erfarenhet av att bygga stort och att bygga i trä. Nu väntar detaljprojektering inom ramen för byggentreprenaden. Här kan du läsa mer om upphandlingen.

Skellefteå kommun är byggherre för kulturhuset och Skellefteå Industrihus AB är byggherre för hotellet som placeras i anslutning till kulturhuset. Byggherrarnas roll blir att hålla ihop helheten och bygget fram till försäljning av fastigheten.

Rekryteringen av en hotelloperatör fortgår där ett intensivt arbete pågår kring bland annat de ekonomiska förutsättningarna, önskemål om fysiska förändringar och ett samarbetsavtal.

Tidplan i sammanfattning

  • Planerad byggstart 2018
  • Huset beräknas stå klart årsskiftet 2020/2021
  • VDn för kulturhusbolagets driftbolag ska enligt plan finnas på plats minst ett och ett halvt år innan invigningen
  • Den första kongressen, Biblioteksdagarna, är inbokad maj 2021

Bakgrund

Projektet startade 2012 och har innefattat en rad delutredningar och ett antal invånardialoger. Dialogerna, som ligger till grund för beslut, handlade bland annat om var det nya kulturhuset skulle byggas och vad kulturhuset ska innehålla. 

Nästa steg mot ett färdigt kulturhus och hotell var bland annat en allmän internationell arkitekttävling där White Arkitekter offentliggjordes som vinnare med sitt bidrag ”Sida vid sida” i juni 2016. Det vinnande förslaget ligger till grund för projektering och byggande av kulturhuset och hotellet.

Läs mer om det framtida kulturhuset

Här kan du ta del av de beslut som fattats i projektet