Arkitekttävling

Den 16 juni 2015 beslutade ett enigt kommunfullmäktige att godkänna förslaget om det framtida kulturhuset. Nästa steg mot ett färdigt kulturhus och hotell var bland annat en allmän internationell arkitekttävling där White Arkitekter offentliggjordes som vinnare med sitt bidrag ”Sida vid sida” i juni 2016. Det vinnande förslaget ligger till grund för projektering och byggande av kulturhuset och hotellet.

Här kan du se det vinnande bidraget: Sida vid sida (pdf, nytt fönster)

Ett kulturhus är en komplex byggnad och med Skellefteås unika koncept för innehåll och framtida verksamhet krävdes också ett unikt tillvägagångssätt för gestaltningen. Tävlingen var en nödvändighet för att funktionen och gestaltningen ska ge Skellefteå det kulturhus vi vill ha.

En arkitekttävling genomfördes som var öppen för alla. 55 spännande och genomarbetade förslag kom in. Efter ett gediget juryarbete tillkännagavs White Arkitekter som vinnare med sitt bidrag "Sida vid sida" vid prisceremonin i juni 2016

Tävlingen anordnades tillsammans med Sveriges Arkitekter och startade 3 november 2015. Om du vill veta läsa mer om arkitekttävlingar kan du besöka Sveriges Arkitekters hemsida.

Tävlingsprogram för allmän arkitekturtävling (pdf, nytt fönster)

Vad är en arkitekttävling och varför genomförs den istället för traditionell upphandling?

En arkitekttävling är ett vedertaget sätt att hitta den optimala föreningen av form, funktion och ekonomi för ett projekt. Samtidigt väljs den för projektet bäst lämpade arkitekten. Under en allmän arkitekttävling arbetar flera personer (oftast arkitekter) samtidigt med samma uppgift utifrån samma förutsättningar. Deltagarna är anonyma under hela tävlingen för att valet av vinnare ska bli så objektivt som möjligt. Vinnaren utses av en kvalificerad jury som har i uppgift att bedöma tävlingsförslagen och finna det som sammantaget motsvarar de uppställda kriterierna på bästa sätt.

De tävlande lägger ned ett stort arbete och satsar sin kreativitet och kompetens för att utarbeta sina tävlingsförslag. Tävlingsförslagen brukar oftast ställas ut, dels för att hedra de tävlande dels för att de är väldigt uppskattade som kulturhändelser. Byggnader eller andra anläggningar som föregås av arkitekttävling blir ofta välkända redan innan de byggs.

Tider för arkitekttävlingen

  • Start: 3 november 2015.
  • Juryarbete: mars - maj 2016.
  • Prisceremoni och offentliggörande av vinnande bidrag: 7 juni 2016.