Dialog och samtal

Vad ska det nya kulturhuset innehålla? Hur ska det utformas? Var ska det ligga? Frågorna kring ett nytt kulturhus i Skellefteå är många. Sedan hösten 2012 har projektet för Kulturhus Skellefteå därför genomfört en rad seminarier och träffar med invånare, tjänstepersoner och politiker för att både ge och få inspiration och bränsle till utformningen av kulturhuset.

Läs mer om de olika dialogerna här nedan.

2016 Enkätfrågor till allmänheten om samtliga bidrag i arkitekttävlingen

Under arkitekttävlingen fanns en webbaserad utställning tillgänglig där alla kunde kika på tävlingens samtliga bidrag. Där fanns också möjlighet att svara på fem frågor till varje bidrag. Resultaten av dessa frågor sammanställdes och lämnades över till tävlingsjuryn som ett rådgivande underlag. Via länken nedan kan du kika på denna sammanställning:
Sammanställning av enkätfrågor till bidrag i arkitekttävlingen (pdf, nytt fönster)

2014 Dialog kring Skellefteås framtida bibliotek

Dialogen har innefattat en omröstning mellan tre bilder som symboliserar tre möjliga inriktningar för ett bibliotek. Bilderna visade inte färdiga alternativ som kommer att bli verklighet utan illustrationer av olika idéspår. Omröstningen var tänkt att vara en vägvisare för det bibliotek som invånarna helst skulle vilja besöka i framtiden. Utöver omröstningen har man även kunnat ge utförliga kommentarer kring åsikter eller önskemål. Man har kunnat delta i dialogen via biblioteken, i stadsrummet och via webben.

Sammanställning av röster och synpunkter (pdf, nytt fönster)

Mer information om dialogen (nytt fönster)

2014 Fortsatt dialog med kulturföreningar

Kulturföreningar i kommunen bjöds in till fortsatt samtal kring önskemål och behov i ett nytt kulturhus. Kvällen inleddes med en uppdatering kring arbetet i projeketet och en kort presentation av Stadsbiblioteket, Skellefteå konsthall, Museum Anna Nordlander och Västerbottensteatern. Därefter delades deltagarna in i grupper för att se över och uppdatera de sedan tidigare inlämnade önskemålen. Kvällen avslutades med ytterligare ett grupparbete kring scennyttjande samt en diskussion kring fortsatt samtal.

Anteckningar från samtalen (pdf, nytt fönster)

2014 Samhällseffekter av ett kulturhus

I juni 2014 arrangerades frukostseminariet ”Samhällseffekter av ett kulturhus” med Karl Petersen, tidigare kommunalråd i Luleå, och Kristina Laurell, författare till forskningsrapporten Samhällsnyttan av att bygga ett kulturhus. På seminariet delade de med sig av sina erfarenheter och den utvärdering som har gjorts kring byggnationen av Kulturens hus i Luleå.

Frågorna kring ett kulturhus i Skellefteå är många och med hjälp av kunskapen från andra kan vi få en tydligare bild av vad ett kulturhusbygge kan innebära. På plats fanns politiker och tjänstepersoner från Skellefteå kommun samt kulturintresserade från allmänheten.

Kulturhus för värdeskapande och samhällsutveckling, presentation av Kristina Laurell (pdf, nytt fönster)

Nyttan med Kulturens hus i Luleå, presentation av Karl Petersen (pdf, nytt fönster)

Läs hela Kristina Laurells forskningsrapport "Effekter av byggandet av Kulturens hus i Luleå" (pdf, nytt fönster)

2013 Dialog om utvärderingskriterier

Efter att inriktningsbeslutet för det kulturella innehållet i kulturhuset var beslutat tog arbetsgruppen för lokalisering fram ett antal kriterier för utvärderingen av de potentiella platserna. I en dialog under november 2013 gavs allmänheten möjlighet att tycka till om kriterierna. Dialogen resulterade i att antalet kriterier utökades från 16 till 18 stycken.

Läs mer om de olika utvärderingskriterierna i beslutet om lokalisering (pdf, nytt fönster)

2013 Workshop om kulturhuset

Målsättningen med workshopen under juni månad var att tillsammans med engagerade personer hitta samsyn och oliksyn och genom detta en retorik kring viktiga frågeställningar som rör kulturhuset. Deltog gjorde 25 personer: producenter, kulturföretagare, utövare och kulturkonsumenter i åldrarna 20 till 70 år. Dagen blev mycket lyckad och de engagerade deltagarna bidrog till ett bra klimat för diskussioner och utvecklingstankar med högt i tak. Stort tack till er som deltog.

Sammanställning av workshop (pdf, nytt fönster) 

2013 Vårmässan

Helgen 24-26 maj genomfördes Vårmässan uppe vid Skellefteå kraft arena och där presenterades kulturhusprojektet i kommunens gemensamma monter.

2013 Drömstad - Öppet hus i Vintergatan

I en månads tid höll Skellefteå kommun öppet hus under rubriken Drömstad i gamla Önska-butiken, Vintergatan. Här kunde invånare ta del av en utställning, samtala och lämna synpunkter om stadskärnans framtid. Många tog även tillfället i akt och tyckte till om vårt nya kulturhus. Med ca 100 besökare per dag kan vi konstatera att Drömstad varit ett uppskattat inslag och vi vill tacka alla engagerade invånare!

Sammanställning av synpunkter under Drömstad (pdf, nytt fönster)

2013 Träffar med föreningar/grupper

Vad ska kulturhuset innehålla, hur ska det utformas och var ska det ligga, är några av frågeställningarna som diskuterats under en mängd kulturhusträffar med olika föreningar och grupper.

Sammanställning av dialog kring kulturhuset (pdf, nytt fönster)

2012-2013 Mötesplatser berättar

"Mötesplatser berättar" var en seminarieserie under hösten 2012 till januari 2013 där åtta seminarier anordnades. Alla seminarier hade olika teman alltifrån scenkonsthus, erfarenheter av olika kulturhus i Sverige, konsthallar, arkitektur och hur man skapar attraktiva stadsrum.

Läs mer om de olika delarna här och se klipp (nytt fönster)

2012 Dialog om var kulturhuset ska placeras

För att förbereda arbetet med lokaliseringen av det kommande kulturhuset hade allmänheten under sommaren 2012 möjlighet att ge förslag på möjliga platser. Totalt har 28 platser föreslagits.

Sammanställning av förslagen om kulturhusets placering (pdf, nytt fönster)