Projektorganisation

Projektorganisation

Therese Bäckström Zidohli, projektledare

Emma Sundelin, byggprojektledare

Krister Gustafsson, Chefcontroller

Per Sundberg, kommunikationsstrateg

Styrgrupp

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kulturnämndens ordförande

Operativ ledningsgrupp

Kommunchef, chef support och lokaler, planeringschef, kulturchef och ekonomichef.

Arbetsgrupper

Representanter för de fyra kulturella kärnverksamheterna (Västerbottensteatern, Stadsbiblioteket, Skellefteå konsthall och MAN – museum Anna Nordlander), kulturavdelningen, samhällsbyggnad, samhällsutveckling, support och lokaler samt avdelningen för ekonomi och finans deltar i olika arbetsgrupper.