Fredagslek

Kulturpedagogiskt centrum - kompetensutveckling

Vi erbjuder kompetensutveckling för lärare, förskolelärare samt andra pedagoger som arbetar med barn och unga.

Syftet är att öka kunskaperna om det skapande arbetssättets betydelse och fördjupa sig i kulturpedagogiken genom bild, drama och media. Pedagogerna får upptäcka sitt eget skapande, betydelsen av tillgången till flera språk/uttryck och hur de kan använda arbetssättet i sin ordinarie verksamhet.

Kontakt

e-post: kulturpedagogiskt.centrum@skelleftea.se
telefon: Kundtjänst 0910-73 50 00

Förskolechefer, rektorer och pedagoger inom för- och grundskola:
Hör av er till Kulturpedagogiskt centrum för önskemål om kompetensutveckling:


Bild: malin.nilsson@skelleftea.se eller 070-361 95 33
Drama: anita.risberg@skelleftea.se eller anna.sundkvist@skelleftea.se eller 0910 – 71 29 28.
Film, media, digitala verktyg: claes.ronnkvist@skelleftea.se eller 0910 – 71 29 23.

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2014-09-10