Avanmälan

Här hittar du information om hur du gör en avanmälan när du ska sluta på Kulturskolan.

Hur slutar jag på Kulturskolan?

Du skickar en skriftlig avanmälanblankett till oss,
eller avanmälan via epost. Ni måste då uppge barnets personnummer, namn och vilken skola barnet går på.

Vid avanmälan kontakta även barnets kulturskolelärare.

  • Terminsavgiften avser påbörjad termin och är en administrativ avgift. (elevregistrering, instrumentregistrering, schemaläggning, lektionsplanering, lokalplanering). 
  • Ingen återbetalning sker om elev väljer att sluta under terminens gång eller vid lärares sjukdom eller frånvaro.
  • Uppsägning görs av vårdnadshavare skriftligt till Kulturskolans expedition.
  • Vårdnadshavare som ej skriftligt avanmält sitt barn till Kulturskolan vid terminsstart debiteras.
Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13