Avgifter

Här hittar du information om vad det kostar om du vill gå på Kulturskolan. Till vänster hittar du länk till anmälan.

  • Terminsavgiften avser påbörjad termin och är en administrativ avgift. (elevregistrering, instrumentregistrering, schemaläggning, lektionsplanering, lokalplanering). 
  • Ingen återbetalning sker om elev väljer att sluta under terminens gång eller vid lärares sjukdom eller frånvaro.
  • Uppsägning görs av vårdnadshavare skriftligt till Kulturskolans expedition (länk till avanmälan).
  • Vårdnadshavare som ej skriftligt avanmält sitt barn till Kulturskolan vid terminsstart debiteras.

 

Ämneskurser i Kulturskolan   650 kr/ per termin
Sång och spel 350 kr/ per termin
Lån av instrument 300 kr/ per termin
Familjerabatt på instrument och sång
  • Barn två betalar 70 % av avgiften
  • Barn tre 30 % av avgiften
  • Barn fyra betalar ingen avgift


Kulturskolan är tills vidare en samarbetsorganisation mellan gymnasienämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och barn- och grundskolenämnden.
Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-09-03