Kösystemet

Det är glädjande att många barn och unga anmäler sig till Kulturskolans verksamhet. Om du anmält dig och ännu inte fått börja så är du placerad i kö. Så fort det finns utrymme kommer du att kontaktas av Kulturskolans lärare. Kulturskolan tar in barn och ungdomar löpande.

Anmälan är öppen för alla barn i Skellefteå kommun. När du anmäler dig får du börja i mån av plats, utbud, och kulturskolelärare på just din skola.
Lärarens utrymme i sin tjänst avgör möjlighet att ta in nya elever.

Kulturskolan kan därför inte i varje enskilt ärende meddela vilken plats eleven har i kön och när de får börja.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13