Kultur i skolan

Kultur i skolan
ger alla barn i Skellefteå kommun rätt till kultur på skoltid Den är obligatorisk och ryms inom skolans ordinarie timplan och berör alla barn/ungdomar 0-21 år.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-05-31