Drama

Kulturpedagogiskt centrum är en del av Skellefteå kulturskola. Vårt uppdrag som kulturpedagoger är att vara en resurs för Skellefteå kommun, arbeta med barn och unga mellan 0 – 21 år i skola och på fritid samt erbjuda kompetensutveckling och utbildning inom bild, media och drama.

Drama i skolan
Från och med hösten 2015 är Drama i skolan en del av Kulturskolans obligatoriska del. 

Dramapedagoger åker ut till ett urval skolor per termin och genomför lektioner tillsammans med klassläraren i årskurs 4 eller 5.

Vi vill i vårt arbete verka för att:

  • barn och unga utvecklar sin nyfikenhet, fantasi och sitt självständiga kritiska tänkande
  • barn och unga får möjlighet att uttrycka sig med estetiska verktyg
  • barn och unga utvecklas tillsammans med andra i en skapande process
  • barn och unga garanteras en demokratisk delaktighet i samhälle och kulturliv.
  • vuxna människor får förståelse för barn och ungas behov och rätt att uttrycka sig med olika estetiska verktyg.

 

Kulturskolan erbjuder också dig som är intresserad av att spela teater på din fritid kurser. Läs mer och anmäl dig på sidan Teaterskola

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2016-09-07