Film och media

Kulturpedagogiskt centrum är en del av Skellefteå kulturskola. Vårt uppdrag som kulturpedagoger är att vara en resurs för Skellefteå kommun, arbeta med barn och unga mellan 0 – 21 år i skola och på fritid samt erbjuda kompetensutveckling och utbildning inom bild, media och drama.

Film i skolan

Från och med hösten 2015 är Film i skolan en del av Kulturskolans obligatoriska del.

Filmpedagogen åker ut till ett urval skolor per termin och genomför lektioner tillsammans med klassläraren i årskurs 4 eller 5.

Vi vill i vårt arbete verka för att:

  • barn och unga utvecklar sin nyfikenhet, fantasi och sitt självständiga kritiska tänkande
  • barn och unga får möjlighet att uttrycka sig med estetiska verktyg
  • barn och unga utvecklas tillsammans med andra i en skapande process
  • barn och unga garanteras en demokratisk delaktighet i samhälle och kulturliv.
  • vuxna människor får förståelse för barn och ungas behov och rätt att uttrycka sig med olika estetiska verktyg.
Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2016-09-07