Litteratur

Bibliotekarien i skolan arbetar läs- och språkfrämjande genom olika läs och skrivprojekt. Våra projekt är ofta uppbyggda med flera träffar i varje klass.

Mellan våra besök arbetar lärare och elever på egen hand. Vi vill inspirera till läsning genom att väcka läslusten samt att visa på hur man kan utveckla elevernas läsning och deras läsförståelse. Det är också viktigt att visa på hur man kan arbeta med böcker på olika sätt. Vi vill också inspirera till skrivande och berättande eftersom det stärker barnens eget språk.

Målgrupp

Bibliotekarie i skolan arbetar ut mot alla elever i årskurs F-5 i hela Skellefteå kommun.

Syfte

Vårt arbete syftar till att stärka barnens språk och läsning. Språket är en av grundstenarna i lärande, kommunikation, identitet och demokrati. För barnens språkutveckling är läsning en viktig del. Finns lusten för läsning så kommer ökad språkkunskap som positiv och viktig bonus.

Kontakt

Bibliotekarieriskolan@skelleftea.se

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2016-09-07