Musik

Kulturskolans musiklärare åker ut till kommunens alla skolor och genomför musiklektioner tillsammans med klassläraren.

Målgrupp

Undervisningen sker i åk.2 på kommunens alla skolor. I årskursblandade klasser får ibland även årskurs 1 och 3 vara med på musiken.

Syfte

Eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang. Detta skapar förutsättningar för att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Eleverna ges både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. Eleverna lär sig också att utveckla en förmågan att uppleva och reflektera över musik.

Ett annat syfte är att skapa en nära kontakt mellan grundskolan och kulturskolans verksamhet genom att t ex medverka vid Kulturskolans konserter och Skellefteås övriga kultur- och musikliv.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2016-09-07