Scenkonst och föreställningar

Teater-, musik- och dansföreställningar visas för elever från 4 år t.o.m. årskurs 9.

”att uppleva teater kan för en ung människa vara fantastiskt, omvälvande och livsviktigt”

Skapande Skola möjliggör inköp av scenkonstföreställningar. Professionella teater, dans- och musikföreställningar erbjuds samtliga elever. I samband med vissa föreställningar erbjuds för-och/ eller efterarbete i form av workshops, dialog.

Skapande skola - vad är det?

Vad visas?

Föreställningar köps in från såväl Riksteatern som från fria teatergrupper och Norrlandsoperans musik- och dansavdelning. Kultursskolan ska erbjuda aktuella produktioner med kvalitet från hela landet och en mångfald av kulturupplevelser.

Hur?

Erbjudande om föreställningarna fördelas så demokratisk som möjligt för att nå alla barn i kommunen. Erbjudandet mailas till rektor och kulturombud. Om den utvalda skolan inte har möjlighet att ta del av erbjudandet så får andra chansen att anmäla sig. Det sker via Insidan och då gäller regeln ”Först till kvarn…”.

Var?

Föreställningarna ges såväl ute på skolorna som i centrala Skellefteå. Produktionens storlek och målgrupp avgör var den ska visas.

Kostnader för bussning av eleverna bekostas av Skapande skola.
Utbudet fastställs höst och vår.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2016-09-07