Skapande skola

Skapande skola är en satsning på kultur i skolan. Kulturrådet har beviljat Skellefteå kommun pengar för att genomföra kulturaktiviteter i F- åk 9.

Skapande skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets sida

​Sök pengar ur Möjligheternas pott

Skolor, lärarlag eller enskilda lärare kan under läsåret 2014/2015 ansöka om medel ur en fri pott ("Möjligheternas pott") för kulturaktiviteter.

Bidraget kan användas till inköp av professionell kulturverksamhet i form av scenkonst och/eller till elevers eget skapande som en del av undervisningen. Syftet är att stärka samverkan mellan kulturlivet och skolan. 

Ansökan

Ansökningarna behandlas löpande vid USK-gruppens (Utvecklingsgruppen Skola/Kultur) sammanträden.

Ansökningsblankett, ifyllningsbar

Blanketten fylls i och skrivs ut.
Ansökan skickas till: Skapande skola, Kulturenheten, Box 703, 931 27 Skellefteå.

Administration

Utvecklingsgruppen Skola/Kultur (USK) administrerar "Möjligheternas pott" och prioriterar aktiviteterna.

Gruppen prioriterar i första hand nyskapande aktiviteter men det kan även vara insatser i pågående kulturprojekt på skolorna.

Medlen kan t ex användas till tillfällig anställning av kulturarbetare, material som ingår i projektet (högst 20%), men inte till administration eller ordinarie verksamhet.

Från denna pott kan man även söka pengar för resor i samband med aktiviteten. 

Kulturaktörer i Skellefteå

Är du professionell kulturaktör och vill arbeta med Skapande skola i Skellefteå, ta kontakt med Anita Risberg, se nedan.

Information

Anita Risberg, samordnare kulturpedagogisk verksamhet,

mailto:anita.risberg@skelleftea.se

Anna-Lena Lundmark, samordnare föreställningsverksamhet,
mailto:anna-lena.lundmark@skelleftea.se

Besöksadress: Kulturenheten, Nordanå, Skellefteå

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-10-18