Instrument att välja för dig som börjar årskurs 2

SKELLEFTEÅ KULTURSKOLA

Du som börjar åk 2 läsåret 2018/2019 är
välkommen att vara med!

Vill du börja sjunga eller spela?
Kulturskolan erbjuder Kör och Tjuvstarten

 Kör
Kulturskolans yngsta kör heter Körskolan. I den kan man börja fr.o.m. åk 2. Sen kan du fortsätta som körsångare hela din skoltid. Du kan sjunga i kör även om du spelar något annat instrument. Körskolan har i år varit på tisdagar 17.15 – 18.15.

 Tjuvstarten – ”prova på” kurs
Nu har du möjlighet att spela fyra instrument under ett läsår.
Instrumenten är altfiol, cello, saxofon och valthorn.
Du får under ett läsår, i 6 veckorsperioder, möjlighet att prova på dessa instrument. Instrumenten lånas under lektionen och tas inte med hem.
Max antal platser är 20.
Tjuvstarten är gratis.
Lektionerna är på måndagar 17.00 -17.40 på Kulturskolan.

Anmälan senast 21/5


Information om ovanstående kurser: anmälan, innehåll och avgifter mm finns på Kulturskolans hemsida.  http://www.skelleftea.se/kulturskolan

 

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-05-04