Hyra instrument

Kulturskolan hyr ut instrument i två terminer eller mer, beroende på tillgång. Det kostar 300 per termin att hyra ett instrument.

Instrument som du kan hyra en eller två terminer

 • Tvärflöjt
 • Klarinett
 • Saxofon
 • Trumpet
 • Trombone

 

Instrument som du kan hyra mer än två terminer:

 • Oboe
 • Fagott
 • Valthorn
 • Baryton
 • Tuba
 • Fiol
 • Altfiol
 • Cello
 • Kontrabas

 

För att kunna upprätthålla en god standard på de hyresinstrument som kulturskolan tillhandahåller måste de genomgå en regelbunden översyn i vår instrumentverkstad. Denna översyn påbörjas direkt efter att skolan har slutat i juni, varför vi ber alla som har hyrt ett instrument att återlämna instrumentet direkt efter det att angiven hyrestid har gått ut.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-05-22