Slagverk och trumset

Slagverk är den sammanfattande benämningen på slaginstrument, även om det är trumset som de flesta tänker på. Du får som slagverkselev enskilda lektioner. De sker oftast på kulturskolan efter skoltid eller dagtid på vissa skolor.

Du får lära dig att på trumset, både med och utan noter, spela de vanligaste trumkompen i olika musikstilar. Du kan också få möjlighet att lära dig att spela på andra slagverksinstrument samt i olika grupper tillsammans med andra.

Trumset går inte att hyra på Kulturskolan.

Kan jag spela trummor på min skola?

Vilka instrument finns på min skola?

Anmälan

Anmäl dig till Kulturskolan redan i dag via länken till höger. Använd e-tjänsten (du behöver inte e-legitimation).

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-12-15