Kör

Kulturskolan har olika körer beroende på hur gammal du är. Barnen tränar en gång i veckan och är med i tre till fyra konserter per år. Det anordnas även körläger och körresor för de som vill. Du kan anmäla dig löpande under året.

Körskolan för barn i årskurs 2 och 3

Den första kören barn i årskurs 2 och 3 kan börja i kallar vi för Körskolan. Där lägger vi grunderna för fortsatt körsjungande. Körskolan träffas i rum 310 på Kulturskolan, tisdagar 17.10-18.00.
Kören startar den 11 Sept.
Ledare: Gunnel Sandström

Mellanstadiekören

Kören träffas i rum 310 på Kulturskolan, måndagar 17.50-18.50.
Kören startar den 10 Sept.
Ledare: Susanne Sundqvist Bergkvist

Högstadiekören

Kören träffas i rum 310 på Kulturskolan, måndagar 19.00 – 20.00.
Kören startar den 10 Sept.
Ledare: Susanne Sundqvist Bergkvist

Sånggrupp för gymnasieelever

Här sjunger våra äldsta elever.  
Gruppen träffas i rum 310 på Kulturskolan, tisdagar 18.10 – 19.10.
Kören startar den 11 Sept.
Ledare: Susanne Sundqvist Bergkvist

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-09-03