Sambandet

Sambandet är en samspelsgrupp med blåsinstrument och kompgrupp för elever i årskurs 6-9.

Vår repertoar är populärmusik arrangerad för blåsorkester samt traditionell blåsmusik. Vi har som mål att varje läsår göra ett antal konserter samt att göra samarbetsprojekt med liknande samspelsgrupper från andra musikskolor.

Repetitioner sker onsdagkvällar klockan 16.30 - 17.45 i stora salen på Kulturskolan.
Orkestern startar 13 Sept.

Ledare:

Leif Hansen
Tomas Östlund
Bengt Fridolfsson

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-12-15