Skellefteå Symphonic Band (SSB)

Skellefteå Symphonic Band är en traditionell symfonisk blåsorkester för elever i åldrarna 15-20 år.

SSB är en av Kulturskolans orkestrar för de äldsta eleverna och består av ett 30-tal ungdomar, till största delen gymnasieelever.
De elever som så önskar kan förlägga sitt individuella val till orkestern.

Repertoaren är populärmusik, originalmusik, traditionella marscher mm.
Orkestern har under ett läsår många samarbetsprojekt, är ofta anlitad vid invigningar, kommunens representationer och andra evenemang.
Var 3:e år gör gruppen en längre turné.

Dagböcker från resor.

Repetitioner sker torsdagkvällar klockan 16.30 - 18.00 i stora salen på Kulturskolan.

Ledare:

Ulla Lundqvist
Leif Hansen

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-02-19