Stråkmix

Stråkmix är den första stråkgruppen för dig som vill spela tillsammans med andra efter ditt första eller andra spelår.

Här får eleverna under ett år testa att spela tillsammans med andra violinister och cellister.
Repetitioner sker måndagkvällar klockan 17.50 - 18.30 på kulturskolan, lilla salen.
Stråkmix startar den 11/9.
Efter Stråkmix kan du gå vidare till Uppstråket.

 

Ledare:
Kristina Aldenbjörk
Catarina Andersson

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-12-20