Uppstråket

Uppstråket är steg nr 2 i kulturskolans stråkverksamhet.

Eleverna är inne på sitt tredje eller fjärde spelår på sitt instrument och har spelat i Stråkmix tidigare.
Samspelsgruppen består av 40-50 elever, violinister och cellister.
I Uppstråket kan du spela i flera år för att skaffa dig färdigheter inför nästa stegsom heter Arco.

Uppstråket repeterar måndagkvällar klockan 17.45 - 19.00 i stora salen på Kulturskolan.
Orkestern startar 11 Sept.

Ledare:

Katarina Fahlgren
Gunilla Wikström

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-12-20