Teater

Är du intresserad av att spela teater?

Målet är att barn och unga ska få möjlighet att utveckla sitt teaterintresse och att möta teatern som konstnärligt uttryck. Gemensamt för alla grupper är att genom dramaövningar träna samarbete, koncentration, fantasi, spontanitet och lyhördhet, samt att alla får vara med om att arbeta fram en teaterföreställning som visas för publik.

Årskurs 2-6

Plats: Kulturskolan, Skellefteå
Kostnad: 650 kr/termin.

Tid: Information om gruppernas dagar och tider meddelas vid besked om plats.

Anmälan

Anmäl dig till Kulturskolan redan i dag via länken till höger. Använd e-tjänsten (du behöver inte e-legitimation).

 

Åk 7-9

Plats: Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå
Kostnad: 650 kr/termin.

Tid: Information om gruppernas dagar och tider meddelas vid besked om plats.

Anmälan


Anmäl dig till Kulturskolan redan i dag via länken till höger. Använd e-tjänsten (du behöver inte e-legitimation).


Gymnasiet

 

Information: https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/teaterskola-1192269/

 

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2020-03-16