matton 1525R-133022-2.jpg

Utredning om Kulturskolans uppdrag

Uppdragets mål är att ge förslag på Kulturskolans uppdrag, framtida organisatoriska tillhörighet.


Dessutom ska en konsekvensanalys och riskbedömning göras för alternativen att kulturskolan ligger under skol-och kulturkontoret eller en ny förvaltning kultur-och fritid.

Det arbetet sker samtidigt som en nationell utredning av Kulturskolorna är genomförd och den utredningen kan också komma att påverka hur uppdraget för Skellefteås Kulturskola ska se ut i framtiden. 

Det finns också några viktiga frågeställningar som ska lyftas i utredningen. Den ena frågan handlar om avgifter och den andra frågan handlar om att elever får gå till en annan verksamhet under skoltid.

 

Länk till forskning om hjärnan och kultur

Öppettider

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2016-12-09