Välkommen till Kusmarksskolan

Kusmarksskolan är en skola som jobbar med naturen, samt innovativt och entreprenöriellt lärande som utgångspunkt. Skolan ligger mitt i byn Kusmark, ca 25 kilometer nordväst om Skellefteå intill Kågeälven. Skolan har elever i förskoleklass upp till årskurs 5, samt fritidshem. Vi har drygt 80 elever och en hög andel behörig personal.

Hela Kågedalens för- och grundskoleområde, dit Kusmarksskolan räknas, arbetar med ”Lustfyllt lärande” som ett övergripande kvalitetsarbete i ett 1-16 årsperspektiv.

Vår verksamhetsidé i årskurs F-5 är att bygga verksamheter som präglas av trygghet, trivsel, lärande och att vi ser hela eleven hela dagen. I våra verksamheter får varje elev möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån sin förmåga och sina förutsättningar och kan på så sätt bli sitt bästa jag.

Kågeskolan, Ersmarksskolan och Kusmarksskolan samarbetar för att skapa en likvärdig grund för fortsatt lärande på högstadiet i Kåge.

 

 

 

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-08