Välkommen till fritidshemmet Dino, Kusmark

Vi är ett fritidshem beläget i fina lokaler inne i Kusmarksskolan. Vi lägger stor vikt vid att barnen själva ska kunna påverka sin fria tid och därför utgår alla våra planeringar utifrån barnens önskemål.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-08-15