Landsbygdsdagen 2019

Landsbygdsdagen 2019 vänder sig till personer, organisationer, politiker och intressenter inom området landsbygd i Malå kommun, Norsjö kommun och Skellefteå kommun. Under dagen får deltagarna ta del av ett program bestående av olika exempel som berör landsbygdernas framtida förutsättningar.

Datum: Lördag 23 november
Tid: 09.00-15.30
Plats: Svansele Vildmarkscenter
Anmälan: Följ denna länk

Moderator för dagen är Jenny Eklund jobbar med förändringsledning, utvecklingsfrågor och kommunikation. Under de senaste åren har hon också ägnat all fritid åt att bygga sitt drömhus vid en sjö i Västerbottens glesbygd.

Program
Kaffe och registrering

Inledning av Skellefteås kommunalråd Lorents Burman

Service och besöksnäring i Jörn
Örjan Berglund
driver en rad olika verksamheter runt Jörn, från bärplockning och badhus till postorderföretag och lätt industri. Affärsidén och drivet är övertygelsen om att det går att köpa upp bolag runt om Sverige och flytta dem till Jörn med omnejd för att på så sätt få både företagen, Jörn och Jörnsbor att växa.
Daniel Pettersson tog över Storklinta och Svansele Vildmarkscenter och båda anläggningarna har renoverats och utvecklats i såväl utseende som koncept och storslagna visioner.  Med Daniel ökar chanserna rejält för en ökad turism i Västerbottens inland.

Marklund mäkleri
Ann-Helen driver Marklund Mäkleri sedan några år tillbaka. Det är drivkraften och övertygelsen om att fler kan må gott av att leva närmre naturen på landsbygderna, om de bara fick hjälp att hitta dit, som är anledningen till att Marklund Mäkleri finns idag. Framtiden för landsbygderna har bara börjat och vi vet att många längtar efter en ny livsstil.

10.50 Paus med mingelmöjlighet 

Sanningar och myter om balans mellan stad och land
Terese Bengard, 
Hela Sverige ska leva, berättar om sanningar och myter om balans mellan land och stad. Det ska finnas balans mellan land och stad och det har vi uppnått när det finns lika goda utvecklingsmöjligheter på landsbygderna och i städerna. Det handlar inte om märkliga saker, utan om sådant som borde vara självklart för invånare överallt i Sverige.

11.50 Lunch

Burträsk Experience och Villa Insikt
Burträsk Experience är ett samverkansprojekt i Burträskbygden med nio turistiska aktörer som tillsammans bildar en gemensam turistisk aktör med sikte på den internationella marknaden likväl som den regionala. Det nära och personliga värdskapet är en nyckel till framgång. Karina Di Lucias berättar om projektet och om sitt eget företag som är en del i samverkan.
  
Dagens landsbygdsarbete

Region Västerbottens arbete kring landsbygdsfrågor
Tobias Bergström, Region Västerbotten

Kommunernas arbete
Norsjö kommun
Malå kommun
Skellefteå kommun

Information från Leader Skellefteå Älvdal

Hela Sverige ska leva –Projekt Service i samverkan
Processledare Martine Westerlund berättar om projektet som startade i Skellefteå kommun men sedan spred sig till Norsjö kommun.

Byautvecklingsrådet – Projekt Byggkoncept för landsbygden
Med stöd från Leader Skellefteå älvdal arbetar Skellefteå byautvecklingsråd med att utveckla ett byggkoncept för landsbygden. Föreningens ordförande Björn Lundmark berättar om projektet.

Engagemang och drivkraft
Engagemang och drivkraft är viktiga faktorer för platsers utveckling. Men hur får man människor engagerade?   Lars Westerlund, Hela Sverige ska leva Västerbotten 

14.20 Paus med fika och mingelmöjlighet

Fortsättning dagens landsbygdsarbete
 Panelsamtal med politiker om landsbygdsfrågor

15.20 Avrundning och sammanfattning

15.30 Avslutning

Arrangör:
Skellefteå kommun, (årets värd), Norsjö kommun, Malå kommun.
Landsbygdsdagen är en del av ett övergripande kommunsamverkansarbete inom landsbygdsområdet.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-14