Samråd om fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder. Syftet med planen är att stärka förutsättningarna för hållbara och attraktiva landsbygder för alla människor i olika faser av livet.

Bild till Landsbygdsplanen

Den stora och rika variationen av landsbygder är en stark del av Skellefteås identitet. Landsbygdsplanen fokuserar på platserna mellan de större orter som har fördjupade översiktsplaner sedan tidigare, exempelvis Byske, Lövånger och Burträsk. Planen beskriver hur Skellefteå kommun önskar att utvecklingen ska se ut och hur samspelet mellan landsbygderna och staden ska fungera.

Det är människorna och drivkraften på en plats som gör den stora skillnaden och som kan få en plats att utvecklas. Därför vill kommunen uppmuntra och underlätta för lokala initiativ och drivkrafter på landsbygderna. Samt underlätta samverkan mellan företag, föreningar, privatpersoner och det offentliga.

Här är planen utställd för samråd 14 nov till 27 dec:

 • Boliden: ICA Nära
 • Bureå: Coop Konsum
 • Burträsk: Coop Konsum
 • Byske: ICA Supermarket
 • Jörn: Apotek Hjärtat
 • Kåge: ICA Supermarket
 • Lövånger: Coop

Planen finns även utställd i mindre format i:

 • Bygdsiljums Livs
 • Drängsmark, Centrumhörnan
 • Kalvträsk Handel
 • Skråmträsk, Handlarn
 • Storkågeträsk Livs
 • Skellefteå, Stadshuset

Du hittar även samrådshandlingarna här nedan:

För läsning på skärm:

För utskrift:

Öppet hus om planen

Välkommen till öppet hus och att samtala om landsbygdsplanen med politiker och kommunens tjänstepersoner. Öppet hus hålls mellan kl. 14 och 20 på följande platser och datum:

 • Byske: Föreningshuset Gullringen, 20 november
 • Jörn: JESS-lokalen, 22 november
 • Boliden: Folkets hus, 26 november
 • Kåge: Hembygdsgården, 28 november
 • Burträsk: Burträskarnas Hus, 29 november
 • Lövånger: Folkets hus, 5 december
 • Bureå: Bibliotekets foajé, 6 december

Synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter på planen senast 27 december 2018 via brev till
Skellefteå kommun, Bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå. Eller via e-post till bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se. Uppge ärendenummer 2018:4535, samt ditt namn och adress.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 3.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-11-16