Lärvux, särskild utbildning för vuxna

Lärvux, är en frivillig vuxenutbildning för dig över 20 år som har en utvecklingsstörning, inlärningssvårigheter eller förvärvad hjärnskada. Du får studera i små grupper i den takt som passar dig.

Undervisningen är avgiftsfri och sker i grupper eller i undantagsfall enskilt. Vi erbjuder undervisning på deltid för dig som vill utveckla dina kunskaper i vuxen ålder. Övrig tid arbetar du som vanligt. Du som får avdrag på lönen kan få studiebidrag genom SISUS.

Vi finns på Campus Skellefteå i hus G. Lokalerna är anpassade för dig med funktionsnedsättning.

Ange ditt intresseområde och önskemål under rubriken ”övriga upplysningar” i ansökan - så gör vi sedan en individuell studieplan tillsammans.

Kurskatalog och ansökan

Kurskatalog 2018-2019 (pdf, nytt fönster)

Ansöka till Lärvux (pdf, nytt fönster)

Lärlingsutbildning på Lärvux

Restaurang och Cafe - Lärling på Lärvux. Läs mer här! (PDF, nytt fönster)

Information om Lärvux

Informationsblad om Lärvux (pdf, nytt fönster)

Skolverket.se

Vi vill skapa en trevlig vuxenutbildning som anpassas efter dina önskemål!