Låt verben vara verb

I byråkratsvenska är det vanligt att göra om verb till substantiv, till exempel genom att skriva genomföra en undersökning i stället för undersöka. Om du gör det blir texten ofta både längre och krångligare. Se därför till att låta verben vara verb.

Skriv så här

Skriv inte så här

Betala senast den 9 februari 2019. Betalning sker senast den 9 februari 2019.
Vi följer upp utbildningen efter fyra veckor. En uppföljning genomförs fyra veckor efter avslutat utbildningstillfälle.
Besöka Avlägga besök
Utbilda Bedriva utbildning
Utreda Göra en utredning

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-06-30