Lejonströmsbron

Lejonströmsbron stod klar 1737 och är Sveriges äldsta träbro som fortfarande är i bruk. Den går över Skellefteälven nedanför Landskyrkan, mellan stadsdelarna Prästbordet och Sunnanå. Lejonströmsbron är 207,5 m lång och 5 meter bred och var Sveriges längsta träbro fram till 2006.

Ett antal reparationer och förändringar av bron har genomförts sedan den uppfördes. Idag regleras biltrafiken med trafikljus och bruttovikt för fordon som får passera är två ton. Lejonströmsbron är byggnadsminnesförklarad.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-08-15
Sida

Byggnadsminne

Lejonströmsbron är byggnadsminnesförklarat. Det innebär att vård och underhållsarbeten ska utföras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte...

Läs mer
Sida

Brons historia

Den första bron vid Lejonström togs i bruk 1737. Sedan dess har ett antal reparationer och förändringar genomförts. Här kan du läsa delar av vad som h...

Läs mer