Välkommen till Lejonströmsskolan

Lejonströmsskolan är en alldeles nybyggd skola, väster om Skellefteå centrum. När den är helt klar kommer den att vara en mötesplats för årskurs F-9 grundskola, grundsärskola, hörselverksamhet och fritidshem.

Här på Lejonströmsskolan erbjuder vi en trygg miljö, god utbildning med behöriga lärare, inkluderande lärmiljöer och goda förutsättningar för att känna samhörighet. För oss är det viktigt att alla på skolan känner delaktighet.
Vi har ett unikt och nära samarbete mellan grundskola och grundsärskola. Hörseleleverna är inkluderade i klasserna. Vi har också ett nära samarbete mellan skola och fritidshemmen.

Vår målsättning är att forma lärandemiljöer där vi kan skapa de bästa förutsättningarna för alla våra elever så de kan bli sitt bästa jag. 

Här kan du läsa mer kring förbättringsarbetet för område väst, brännan-området.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-08