Välkommen till Lejonströmsskolans grundsärskola åk 1-6

Vi arbetar medvetet för att skapa en god lärmiljö där undervisningen sker både individuellt och i olika gruppkonstellationer.

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-14