Välkommen till Lejonströmsskolans grundsärskola

Lejonströmsskolan är en central grundsärskola för årskurs 7-9. Här studerar eleverna efter grundsärskolans kursplan.

Undervisningen är individualiserad och utgår från varje elevs särskilda förutsättningar och behov.

Medarbetare som finns här har kompetens som specialpedagoger/ speciallärare, grundskollärare, resurslärare, fritidspedagoger, barn- och ungdomsassistenter och personliga assistenter.

Om eleven från 13 års ålder har behov av tillsyn under eftermiddagar och lov, ansöker vårdnadshavare om tillsynsbeslut hos socialkontoret. Korttidstillsyn finns i Lejonströmsskolans lokaler.

Välkommen att kontakta rektor om du har frågor eller synpunkter!

 

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-27