Korttidstillsyn - för barn som behöver tillsyn efter skolan

Här får barn med funktionsnedsättning vistas i en kreativ och lustfylld miljö, där varje barn får det han eller hon behöver för en god fritid.

Elever som går grundsärskola åk 7–9
Om eleven är på väg att fylla 13 år och vårdnadshavare anser att eleven behöver
fortsatt tillsyn, kan insatsen korttidstillsyn sökas via Skellefteå kommun, socialkontoret,
stöd och service. Ansökan görs genom att ringa kundtjänst, 73 50 00 eller e-posta kundtjanst@skelleftea.se

Läs mer här om korttidstillsyn för skolungdomar 13-21 år

 


 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-27