Välkommen till Lejonströms fritidshem

På Lejonstömsskolans fritidshem har vi ett nära samarbete med skolan. Vi vill stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Vår undervisning utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Vi erbjuder en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg, skapande arbete och lärande.

I vår verksamhet prioriterar vi att eleverna ska känna sig trygga med varandra och med oss vuxna. Det innebär att man kan leka i olika konstellationer och ta egna initiativ. För att komma dit arbetar vi med lekar, samlingar, samarbetsövningar, ibland i fria grupperingar och ibland i styrda grupper.

Utemiljön är ny och välplanerad. Den är en naturlig miljö för lek och fysisk aktivitet, och även för samspel med andra barn. Närmiljön med stora gräsytor, och lekparker är också inbjudande och möjliga att använda för olika aktiviteter.

 

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-10-10
Sida

Grundskolans läsårstider och lov

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårsti...