Välkommen till Lejonströmsskolan

Lejonströmsskolan är en ganska nybyggd skola, nära Landskyrkan. På Lejonströmsskolan erbjuder vi en trygg miljö, god utbildning med behöriga lärare, inkluderande lärmiljöer och goda förutsättningar för att känna samhörighet.

Lejonströmsskolan har ett nära samarbete mellan grundskola och grundsärskola. Elever med hörselnedsättning är inkluderade i klasserna. Vi har också ett nära samarbete mellan skola och fritidshemmen.

Vår verksamhetsidé

Vi ser människor som unika med olika tillgångar och arbetar för att verksamheten är tillgänglig för alla. Vår målsättning är att forma lärandemiljöer där vi kan skapa de bästa förutsättningarna för alla våra elever så de kan bli sitt bästa jag. 

Så arbetar vi för att eleverna ska nå sina mål

För att det ska bli en röd tråd i elevens skolgång så arbetar vi i Lejonströms upptagningsområde på följande sätt för att alla elever ska trivas och utvecklas hos oss:
 
Pedagogisk lärmiljö
Vi har en tydlig struktur på undervisningen och använder oss av metoder som är baserade på forskning och beprövad erfarenhet, till exempel:

  • Bildstöd
  • Digitala verktyg
  • Formativt förhållningssätt. 

Social lärmiljö 
Vi arbetar aktivt med att varje elev ska träna på att bli ledd, stimuleras till att leda sig själv och samspela med och leda andra, till exempel genom att:

  • skapa och behålla goda relationer
  • elever ska känna sig trygga och sedda 
  • utgå från att alla gör rätt om de kan
  • varje elev kan kommunicera utifrån sina förmågor och förutsättningar.

Fysisk lärmiljö 
Inredning och utformning av miljön i skolan är anpassad för elevernas behov men också stimulerande och utmanande, till exempel genom att:  

  • material som finns på skolan är tillåtande, självinstruerande och tillgängliga för alla elever
  • miljön är utformad så att den kan förändras om elevens behov förändras.
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-05-18
Sida

Matsedel

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Till varje måltid erbjuds hårt bröd, smörgåsmargarin, dryck, sa...

Läs mer