Lekplatsen på Anderstorp byggs om

Stora lekplatsen i parkområdet bakom förskolan Pusselbiten på Anderstorp står färdig i augusti 2018.

Under 2017 och 2018 bygger vi en ny, modern, rolig och utmanande lekplats där Anderstorpsbornas delaktighet har bidragit till utformningen.

Händelser i projektet

2018-05-24
Vi har precis börjat om med arbetet. Grillstugan sätts upp under en av de närmaste dagarna. Lekplatsen beräknas vara klar innan semestern, men invigningen blir i augusti månad. OBSERVERA att man inte får gå innanför avstängningen! Det kan finnas saker som inte är färdigmonterade och därmed finns risken att man gör sig illa.

2017-10-09
Arbetet pågår för fullt. Ytorna med gummiasfalt och konstgräs är så gott som färdiga och vi fortsätter att jobba så länge vädret och temperaturen tillåter. Än är det en hel del arbete kvar innan lekplatsen kan öppna.

2017-05-05
Nästa vecka (v. 19) drar arbetet med lekplatsen igång på allvar. Vi börjar med att riva och området kommer av säkerhetsskäl att stängslas in och vara avstängt under hela ombyggnaden. Som planeringen ser ut just nu kommer arbetet att pågå fram till hösten 2018.

2017-02-22
Nu är den detaljerade skissen klar för ombyggnaden av Stora lekplatsen. Vissa ändringar kan dock ske under arbetets gång. Bilderna på lekutrustningen visar exempel på vad som kommer att finnas på lekplatsen. Ombyggnaden kommer att ske i etapper, första etappen påbörjas våren 2017 och hela lekplatsen beräknas vara ombyggd hösten 2018.

Skiss över lekplatsen (pdf, nytt fönster)

Skiss över lekplatsen samt bilder på lekutrustningen (pdf, nytt fönster)

2016-10-18
Skissarbetet pågår för fullt. Just nu väntar vi på besked från Boverket angående en ansökan om stöd till utemiljöer, det beräknas komma inom 3 veckor. Efter det vet vi vad som är genomförbart, därför dröjer det ytterligare några veckor innan en detaljerad skiss kommer att visas.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-20