Livsmedelsverksamhet i hemmet

Du får driva en livsmedelsverksamhet i ditt hem om du kan göra det på ett hygieniskt sätt och följa reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Du ska se till att köket och andra utrymmen som du använder för verksamheten uppfyller kraven för livsmedelslokaler. Ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska till exempel vara i gott skick och vara lätta att rengöra. Privat hantering av livsmedel och husdjur ska gå att skilja från verksamheten. Du behöver också ha goda rutiner för hygien och arbeta aktivt för att minska smittspridning.

Behöver du registrera din livsmedelsverksamhet?

Om du behöver registrera din livsmedelsverksamhet eller inte beror på hur omfattande verksamheten är. Vi utgår från nedanstående exempel när vi bedömer vilken risk som finns med verksamheten och hur ofta den bedrivs. Tänk på att tiden för förberedelse ska räknas in. 

Verksamheter med låg- och mellanrisk

Exempel: Bakning, beredning och försäljning av smörgåsar, servering av färdiglagad mat. Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än tio gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar).

Verksamheter med hög risk

Exempel: Beredning av maträtter där kött eller fågel ingår som råvara, nedkylning av färskvaror. Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än fem gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar).

Servering av mer än 500 portioner

Kontakta Miljö & hälsa via kundtjänst(knappval 3) så får du hjälp att göra en bedömning om verksamheten ska registreras eller inte.

Se gärna reglerna för livsmedelslokaler i privata bostäder i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, bilaga II, kapitel III.

Du kan själv anmäla och registrera din livsmedelsverksamhet via länken nedan.
Länk till e-tjänst för anmälan och registrering av livsmedelsverksamhet (öppnats i nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-01-16