Välkommen till Lövångersskolan

Lövångersskolan ligger mitt i samhället, 5 mil söder om Skellefteå och 8 mil norr om Umeå. Vi har goda bussförbindelser åt både norr och söder. I skolans närhet finns idrottshall, idrottsplats med fotbolls- och hockeyplaner, badhus och bibliotek.

Skolan har ca 240 elever fördelat på förskoleklass, fritidshem samt årskurs 1- 9. Vi har en skola med många nationaliteter vilket berikar oss på många sätt. Mångfald ger bredd och ökad insikt om vår omvärld.

Personalen har genomgående hög pedagogisk kompetens och lärarna har formell behörighet för sina ämnen. Vi är måna om att skapa bra lärsituationer, både i och utanför våra klassrum. Kollegialt lärande, att dela med sig och lära av varandra, är en viktig del i pedagogernas utvecklingsarbete.

Våra höga förväntningar på våra elever, och ett aktivt arbete med att göra dem medvetna om sin egen kunskapsutveckling, är bärande delar i vårt arbete. Vi håller oss à jour med aktuell skolforskning och arbetar aktivt med formativ bedömning där själv- och kamratbedömning samt återkoppling är naturliga inslag.

Andra viktiga delar i vårt arbete är att synliggöra läsprocessen med aktiv läsning. För oss är det centralt att ge eleverna strategier för att utveckla läsförståelsen, inte bara för språklig inlärning, utan också för att utveckla ett eget tänkande och få djupare insikter i alla ämnen.

 

 

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-08
Sida

Grundskolans läsårstider och lov

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårsti...