Skellefteå kommuns Mångfaldspris

För att uppmuntra samhällsengagemang och mångfald har Skellefteå kommun/Socialnämnden instiftat ett Mångfaldspris.

Skellefteå kommuns/Socialnämndens Mångfaldspris kan delas ut årligen på nationaldagen, 6 juni. Prissumman är 15.000 kr. I år 2020 delas priset ut den 29 oktober på socialnämndens sammanträde.
Mångfaldspriset kan delas ut till enskild person, grupp av personer, förening eller annan sammanslutning. Kandidater kan ansöka om priset eller bli nominerade av invånare.  
Mångfaldspriset tilldelas för föregående årets insatser.

Kriterier
För att bli aktuell för Mångfaldspriset ska personen, gruppen eller motsvarande ha gjort utmärkande och föredömliga insatser för att främja utvecklingen av mångfald i det geografiska området Skellefteå kommun.  
Begreppet mångfald har ett stort innehåll. Den som ansöker eller nominerar kan låta sig inspireras av dessa ord.

• Inkludering. 
• Jämlikhet. 
• Delaktighet. 
• Alla människors lika värde. 
• Individens okränkbarhet.
• Solidaritet.


Insatsen kan vara stor likväl som liten, och beröra många eller få människor. Det är andan i gärningen som bedöms. 
Den som kandiderar till Mångfaldspriset ska vara bosatt i Skellefteå kommun, ha sin verksamhet i Skellefteå kommun eller vara bosatt utanför kommunen men verka för mångfaldsutveckling i Skellefteå kommun. I övrigt finns inga begränsningar.

Ansökan eller nominering
Följande ska ingå i ansökan eller nominering: 
• Motiverande beskrivning till varför Mångfaldspriset bör gå till just denna kandidat. 
• Kontaktuppgifter till kandidaten. 
• Kontaktuppgifter till den som nominerar. 
Komplettera gärna med dokument, artiklar, länkar till webbsidor eller annat som styrker eller exemplifierar det som beskrivs i motiveringen. Stoppdatum för ansökan eller nominering är 30 augusti 2020. 

Eftersom Mångfaldspris och Demokratipris i vissa avseenden har beröringspunkter och samma kandidat skulle kunna vara aktuell för båda priserna sker beredningen av demokratipris gemensamt med beredning av mångfaldspris. Beredningen består av socialnämndens ordförande, utsedd demokratiberedningens ordförande samt tjänstepersoner från socialkontoret och kommunledningskontoret.

Observera att anställda inom Skellefteå kommun inte kan nomineras.

Nominera senast den 30 augusti 2020. Du kan göra på olika sätt:

Mejla ditt förslag till kundtjänst: kundtjanst@skelleftea.se, lämna skriftligt på plats hos kundtjänst i Stadshuset eller ring 0910-73 50 00.


Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-06-12