Manus: Kristina Sundin Jonsson informerar om det aktuella läget, måndag 9 november

Introduktion, presentation.

Som du förmodligen vet så sprider sig coronaviruset igen. I världen och i Sverige. Här i Skellefteå har smittspridningen tagit fart på ett sätt som vi inte hade önskat.

Den här situationen måste vi alla förhålla oss till. Hos oss på Skellefteå kommun tar vi smittspridningen på största allvar.

I fredags tog stabsledningen några beslut, och passade även på att lyfta fram några beslut som har tagits tidigare. Jag vill betona allvaret i situationen och berätta mer om vad besluten innebär.

Inga tjänsteresor ska genomföras av Skellefteå kommuns medarbetare, om dom inte är absolut nödvändiga. Det är en skärpning av tidigare beslut om tjänsteresor, och istället vill vi lyfta fram digital medverkan som förstahandsalternativ till resor. Alltså deltagande via Teams, Skype eller liknande tekniska lösningar.
Detsamma gäller interna möten här på plats i Skellefteå kommun. Vi följer förstås fortfarande regeringens maxantal för allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men vi vill understryka att det i dagsläget är olämpligt att fysiskt samla människor från olika verksamheter över huvud taget.  Digitala möten ska vara förstahandsval även här.
Distansarbete är en annan möjlighet. Det är långt ifrån alla som kan jobba på distans, men finns det möjlighet göra det under en begränsad period så ska även det övervägas. Det är upp till varje chef att besluta om det är möjligt att genomföra.
Det jag har pratat om här kan du läsa mer om på Skellefteå kommuns webb.
www.skelleftea.se/coronavirus
En annan tråkig effekt av det som händer just nu är att det blir inga julfester på Skellefteå kommuns olika arbetsplatser i år. Du som ser på det här förstår säkert varför. Säkerheten för våra anställda kommer alltid i första hand. Arbetsgivaren kommer att visa sin uppskattning på andra sätt istället.

Runt om i Sverige skärps nu också dom allmänna rekommendationerna på lokal och regional nivå. Det är troligt att det kommer att införas skärpta allmänna råd även här i Västerbotten. Det är alltså nåt som vi måste vara förberedda på. Jag kommer att återkomma till det i senare videorapporter.

Det jag har pratat om här idag är viktiga åtgärder. Men till syvende och sist är det upp till dig och mig som individer att ta det yttersta ansvaret för att bromsa smittspridningen. Alltså att tänka på handhygienen, att hålla avstånd och att stanna hemma om man känner minsta sjukdomssymtom. Och att testa sig vid symtom.

Tack för att du har tittat. Vi ses snart igen.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-11-09