Manus: Kristina Sundin Jonsson informerar om det aktuella läget, onsdag 11 november

Introduktion, presentation.

I Västerbotten har vi idag både allmän smittspridning och flera exempel på klustersmitta. Smittspridningen har nu nått sådana nivåer att Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen har infört skärpta lokala allmänna råd.

Det huvudsakliga syftet med skärpningen är att få oss att träffa färre människor – både på jobbet och fritiden. Vi måste också bli bättre på att hålla avstånd. För nu är det allvar.

Vi ska prata mer om vad dom skärpta råden innebär.

Jag säger välkommen tillbaka till Patrik Nilsson som är säkerhetschef på Skellefteå kommun. Och välkommen även till Ingrid Thylin, chef för Kultur och fritid på Skellefteå kommun. Och Anders Bergström, chef för förvaltningen Utbildning och arbetsmarknad.


Vi börjar med dig, Patrik.

  • Hur ska vi förhålla oss till allmänna råd – det kan låta som välmenta tips i största allmänhet. Men så är det inte, eller hur?

Nu vänder jag mig till dig, Ingrid.

  • Verksamheterna i din förvaltning påverkas i hög grad av skärpningarna. Kan du berätta lite om vilka förändringar som görs?
  • Det är många människor som påverkas av stängningarna och begränsningarna. Finns det nånting som du vill säga till dom?

Dags att prata skola. Jag vänder mig till Anders.

  • Skolverksamheten påverkas också. Kan du sammanfatta vilka förändringar det handlar om?
  • Det kanske finns en del som förväntar sig en generell stängning av skolor, som vissa andra länder har gjort. Men vi stänger inte. Hur går resonemangen där?

Tillbaka till dig, Patrik.

  • När skärpningarna kom fanns det kanske även vissa som förväntade sig besöksförbud på vård- och omsorgsboenden. Så blev det inte. Vad är förklaringen till det?


Till sist ett medskick från Region Västerbotten. Det är väldigt många som testar sig just nu, och regionen är på väg att slå i taket när det gäller kapaciteten för testanalyser. Därför vill jag passa på att påminna att det är bara dom med symtom som ska testa sig. Inga tester ”för säkerhets skull”, alltså.
Tack så mycket Patrik! Och Tack Ingrid! Tack Anders! Och tack till dig som tittar för att du håller ut, och för att du tar råden på allvar.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-11-11